Мокетените плочи представляват текстилно подово покритие с разнообразни форми, структури, цветове и дизайни. Те са създадени през 50-те години на 20 век в Нидерландия, идеята за чието създаване е заимствана от хилядолетната история на керамиката. Първоначално, след много тествания на основата, която трябва да създава стабилност на влакната, за основен материал се използва битумът.
Въпреки че тази част на продукта не се вижда от потребителя, материалът за основата е от съществено значение, за да се гарантира пространствената стабилност и добрата връзка между отделните плочи при рязане и форматиране.
В годините след това постоянно се въвеждат нови суровини, подобряващи характеристиките на основата. Целта е постигане на по-висока защита при пожароопасност, подобрени практически и акустични характеристики, природосъобразна устойчивост.

Имате нужда от повече информация?

Мокетени плочи с основа от битум

Мокетени плочи с PVC основа

Изпрати запитване