Образование

Детските градини, училищата и университетите са места, чието проектиране трябва да отговаря на редица важни критерии.

В портфолиото ни сме подбрали настилки за детски ясли, училища и др, с висока степен на шумоизолация и топлоизолация, които допринасят за комфорта на ученици, студенти и преподавателите им по време учебния процес. Освен това, настилките имат висока степен на износоустойчивост и здравина, така че да отстояват на натоварването.

Високият клас устойчивост на подхлъзване и високият клас на пожароустойчивост осигуряват безопасността на обитателите в сградата. Покритията са със сертификат за антибактериални свойства и липса на вредни емисии, което е допълнителна защита за здравето. Настилките позволяват евтина поддръжка и почистване, което е гаранция за поддържането на висока степен на хигиена.

Правилно подбраните настилки са в основата на добрата, дългосрочна инвестиция.  Каталогът ни включва настилки по предназначение в основните помещения в сградите в образователния сегмент – бани, тоалетни, класни стаи, зали и тн. Съобразени са изисквания като водоустойчивост, здравина, удароустойчивост.

Дизайнът в помещенията е основополагащ елемент за всеки проект. Цветовете могат да влияят благоприятно на хората в учебните сгради и е известен факт, че интериорният дизайн може да канализира творческото вдъхновение в учащите и да въздейства на психическото им състояние. Изборът от решения е голям. Модулните подови системи позволяват прилагането на геометрични фигури и иновативни комбинации, а ролковите настилки с пастелни нюанси внасят спокойствие и хармония. Необятна е възможността да се постигне естетика независимо от стила и дизайна на помещенията.

Критерии за избор на настилка

1. Качество на въздуха в помещението

Въздухът на закрито е между 2 и 5 пъти по-замърсен с летливи органични съединения от въздуха навън, което е предпоставка за развитие на астма и алергии. Според СЗО, броят на случаи на астма в Западна Европа се е удвоил за последните 10 години. Децата са особено чувствителни към замърсяванията на закрито, най-вече докато спортуват.

Решение: Настилки, които не се нуждаят от допълнително третиране  или покритие с масло/лак. Настилки с ниски нива на емисии на летливи частици по ISO 16000 (<1000 μg/m³). 

2. Акустичен комфорт

Класните стаи могат да бъдат много шумни: клас от 30 ученици генерира шум до 50 dB, което изисква от учителите да говорят на височина поне 65 dB, за да бъдат чути от децата. Шумът се генерира както от учениците в самата стая, така и от класната стая на горния етаж. Затова е от съществено значение да се редуцира до минимум шума в класната стая чрез настилката, за да се създаде комфортна среда за учене.

Решение: Настилка с добри акустични показатели, която да редуцира шума в класната стая. Шумът по правило трябва да е под 60dB. Такава настилка е приложима и в кафенетата и столовата, за да се ограничи шума от стъпки и местене на столове.

3. Достъп

Международната директива за публични сгради, каквито са училищата и университетите, поставя изискване те да бъдат достъпни за хора с увреждания (ISO 21542).

  • Тактилни ленти се слагат с цел насочване на хора със зрителни смущения да намерят посоката;
  • Тактилни предупредителни плоскости се поставят с цел повишаване на вниманието при промяна на нивата (стълбища и асансьори).

4. Стандарт EN 14904 при спортните настилки

Стандартът EN 14904 за ЕС постановява изисквания за спортните настилки с цел осигуряване на безопасна среда. Различни критерии определят избора на покритие – шокоабсорбираща настилка е подходяща за зала с чести тренировки, докато физкултурен салон, използващ се за училищни празненства и изпити, се нуждае от настилка, която да е устойчива на триене и трафик.

Решение: Настилка, подходяща за високо натоварване по време на тренировка. Настилка с мултифункционално приложение.

5. Хигиена, лесно почистване и ефикасна поддръжка

  • Сведете до минимум навлизането на мръсотия и влага отвън чрез полагане на входни изтривалки;
  • Изберете продукти, които се поддържат лесно – да не изискват допълнително третиране или покритие с масло/лак;
  • Търсете препарати за поддръжка, които не съдържат токсични химикали.

6. С ангажимент към устойчиво управление на ресурсите

Използвайте по-добри материали – натурални, възобновяеми и от рециклирани ресурси.

Имате нужда от повече информация?

Изпрати запитване